Sprzęt. Instruktorzy. Morza i Oceany
Wszystko czeka w gotowości
brakuje tylko ciebie

Centrum Szkolenia Nurków i Instruktorów PADI

PADI 5 Star DIVE CENTER


Nurkujemy 7 dni w tygodniu od 6.00 do 22.00. 
Polecamy weekendy.

Mamy 4 baseny (25 - 50m) z regulacją głębokości do 5m