Szkolenia

Kursy podstawowe

Kursy Instruktorskie PADI

Specjalizacje nurkowe

Kursy i specjalizacje dla dzieci

Delayed Surface Marker Buoy (DSMB)

Strzelanie Bojki Nurkowej

Kurs specjalizacja PADI Strzelanie Bojki Nurkowej jest naturalną kontynuacją edukacji nurkowe i zbieraniem doświadczeń nurkowych w trakcie kontynuacji edukacji nurkowej. 

Kurs uczy podstaw bezpiecznego korzystania i używania bojki nurkowej w zakresie jaką bojkę kupić i jak jej prawidłowo używać. W trakcie nurkowań uczymy strzelania bojki z stabilnej pozycji oraz w zawiśnięciu w toni kilkoma metodami dostosowanymi do rónych warunków nurkowych. Omówimy sytuacje kiedy i jak należy korzystać z bojki nurkowej. 

Warunki uczestnictwa:

  • Minimum 12 lat
  • certyfikat nurkowy OWD

Czas trwania kursu:

  • 1 dniowy 

Cena:

  • 620 zl za kurs Strzelanie Bojki Nurkowej

Koszty płatne dodatkowo:

  • opłata za certyfikat płatna do PADI