Dla studentów

NURKOWANIE

wg. standardów PADI

 Nurkowanie na basenie skierowane jest do studentów w ramach Studium Wychowania Fizycznego. To autorski projekt Szkoły Nurkowania LoveToDive.pl.

Zajęcia z Nurkowania na basenie realizowane są BEZPŁATNIE na podstawie standardów PADI. Celem jest popularyzowanie i promowanie nurkowania jako sportu rekreacyjnego dostępnego dla wszystkich zainteresowanych i możliwością uzyskania  międzynardowego zawodu Instruktora Nurkowania PADI.

Istnieje opcja zrealizowania kursu nurkowania Open Water Diver po którym uzyskuje sie międzynarodowe uprawnienia do nurkowania do 18 m. Etap 1 – to optymalne rozwiązanie zamknięcie części teoretycznej z częscią basenową. Realizacja i płatności do 2014 r (opcja rat). Etap 2 – wody otwarte. Realizacja i płatności w 2015 r (opcja rat).

ok. 900 zł to koszt kursu nurkowania wg. opisu a 1500 zł to średnia cena rynkowa.

ETAP 1 – teoria, basen, egzaminy

25 zł – koszt broszury Odkryj Nurkowanie na podstawie której pierwsze nurkowanie na basenie rejestrowane jest w PADI

146 zł – podręcznik do nurkowania OWD PADI.

400 zł – teoria składająca się z pięciu omówień rozdziałów z podręcznika, 4 testów składających się z 10 pytań jednokrotnego wyboru oraz egzaminu składających się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.

0 zł – basen składający się się 5 nurkowań na basenie, sprawdzeniu umiejętnościi pływackich, montażu i demontażu sprzetu nurkowego (dokładny opis w zakładce obok)

ETAP 2 – wody otwarte

400 zł – wody otwarte składające się z 4 nurkowań w trakcie 2 dni

30,65 euro – opłaty do PADI za międzynarodowy certyfikat nurkowy

CHARAKTERYSTYKA ZAJĘĆ:

Podczas zajęć nurkowania studenci zdobędą podstawy wiedzy teoretycznej oraz poznają zasady związana z bezpieczeństwem nurkowania. W trakcie nurkowania na basenie studenci uzyskają podstawowe umiejętności nurkowe min:

  • jak oddziałuje na człowieka  woda i jak wyrównać ciśnienie w przestrzeniach powietrznych
  • opis sprzętu do nurkowania w tym jak korzystać z BCD, automatu oddechowego
  • jakie sygnały sygnały pozwalają na komunikację pod wodą
  • jak pływać za pomocą płetw, jak sprawdzać manometr

Warunkami uczestnictwa w zajęciach:

  • bardzo dobry stan zdrowia
  • kursanci muszą zaliczyć nieprzerywane przepłynięcie 200 metrów po powierzchni wody lub 300 metrów w sprzęcie ABC.
  • zaliczyć pływanie/unoszenie się na powierzchni przez 10 minut bez użycia jakichkolwiek pływackich środków pomocniczych.
  • Oświadczenie medyczne,
  • Oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpieczeństwa w nurkowaniu,
  • Oświadczenie dotyczące ryzyka i odpowiedzialności prawnej