Szkolenia

Kursy i programy podstawowe

Kursy Instruktorskie PADI

Specjalizacje nurkowe

Kursy i specjalizacje dla dzieci

Oxygen provider

Ratownik tlenowy

Szkolenie PADI Emergency Oxygen Provider (Ratownik Tlenowy) to uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpiecznego  podawania tlenu. Kurs przygotowuje do rozpoznawania i właściwego postępowania w przypadku urazów tlenowych.

Uczymy jak podawać tlen medyczny, współpracowac z służbą medyczną oraz przeprowadzić skuteczną ewakuację.

Warunki uczestnictwa:

  • Minimum 10 lat
  • certyfikat nurkowy OWD

Czas trwania kursu:

  • 1 dniowy 

Cena:

  • 400 zl za kurs Ratownik telenowy

Koszty płatne dodatkowo:

  • opłata za certyfikat płatna do PADI