Promocje

PROMOCJA

Ratownik Wodny - Kwalifikacje - Patent

zniżka 500 PLUS  dla Ratowników Wodnych

Certyfikat podstawowego kursu nurkowania PADI spełnia wymagania!

 

Warszawa, dnia 29 września 2021 r. Poz. 1761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 23 września 2021 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym;

4) kwalifikacje do płetwonurkowania w celach sportowych, rekreacyjnych i badawczych;

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI PRZYDATNYCH W RATOWNICTWIE WODNYM

V. Certyfikaty organizacji nurkowych o zasięgu ogólnopolskim lub szerszym w zakresie płetwonurkowania w celach sportowych, rekreacyjnych i badawczych.