Kursy Specjalizacji

Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu (Nitrox Diver)

Nurkuj dłużej i bezpieczniej!

Nurkowanie z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza – Nitroxem zwiększa margines bezpieczeństwa i wydłuża limity bezdekompresyjne w porównaniu do nurkowania na powietrzu.

Podczas kursu PADI Enriched Air Diver zapoznasz się z procedurami, wadami, zaletami, ryzykiem oraz teorią bezdekompresyjnego nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu.

Wymagania wstępne

Koszt kursu

Już od 600 zł

Nurkowanie w suchym skafandrze (Dry Suit Diver)

Na kursie PADI Dry Suit Diver zdobędziesz praktyczną wiedze na temat technik nurkowania w suchym skafandrze.

Suchy skafander umożliwia suche i ciepłe nurkowanie w zimnej wodzie w okresie jesieni, zimy i wiosny a dodatkowo umożliwia dłuższe i głębsze nurkowania.

Podczas kursu nauczysz się w pełni wykorzystywać wszystkie funkcje skafandra, powiemy na co zwrócić uwagę przy jego zakupie, przechowywaniu, a także w jaki sposób dbać o jego poszczególne elementy.

Wymagania wstępne

Koszt kursu

Już od 900 zł

Nurkowanie głębokie (Deep Diver)

Kurs PADI Deep Diver da Ci uprawnienia do nurkowania na głębokości do 40 m.

Kurs jest bezpieczną, pod okiem instruktora formą wprowadzenia Cię w nurkowanie głębokie w ramach limitów nurkowania rekreacyjnego.

Szkolenie pozwoli Ci uzyskać wiedzę z zakresu planowania, organizowania oraz procedur i technik nurkowych używanych w nurkowaniach głębokich.

Wymagania wstępne

Koszt kursu

Już od 1200 zł

Nurkowanie wrakowe (Wreck Diver)

Kurs PADI Wreck Diver da Ci uprawnienia do penetracji wraków od środka

Podczas kursu Nurkowanie wrakowe nauczysz się zasad bezpieczeństwa, procedur podczas nurkowania na wrakach a szczególnie zachowania się w trakcie i penetracji wraków.

Umiejętność planowania nurkowania na wrakach sprawi, że będą one dla Ciebie bezpieczne i sprawią Ci dużo przyjemności.

Wymagania wstępne

Koszt kursu

Już od 1200 zł

Nurkowanie nocne (Night Diver)

Kurs PADI Night Diver da Ci uprawnienia do nurkowania w nocy.

To jeden z najlepszych kursów nurkowych. Fascynujący nocny świat drapieżników w świetle latarki.

Podczas kursu Nurkowanie nocne nauczysz się zasad bezpieczeństwa, procedur podczas nurkowania w nocy, rozwiązywania problemów, nocnej nawigacji.

Wymagania wstępne

Koszt kursu

Już od 900 zł

Podwodny Nawigator (Underwater Navigator)

Kurs PADI Underwater Navigator to jeden z najlepszych kursów nurkowych, który jest wykorzystywany w nurkowaniu głębokim, nocnym i wrakowym i innych.

Uczymy efektywnej nawigacji pod wodą z wykorzystanie kompasu oraz mierzenia odległości pod wodą. Nauczymy Cię nurkować z kompasem wykonując: kwadraty, prostokąty, trójkąty gwiazdy a nawet 13 skrętów z kompasem.

Dodatkowo nauczymy Cię poprawnego zachowania w przypadku gdy stracisz orientacje pod wodą.

Wymagania wstępne

Koszt kursu

Już od 900 zł

Nurkownie z Łodzi (Boat Diver)

Kurs PADI Boat Diver to kurs który warto zrealizować przed wyjazdem na Safari nurkowe.

Na kursie nauczymy Cię zasad nurkowania z łodzi różnej wielkości od łódek , łodzi morskich po łodzie safari w zakresie sprzętu, wyposażenia. Dodatkowo uczymy jak przechować bezpiecznie sprzęt nurkowy przed i po nurkowaniu, kładąc szczególny nacisk na elementy wejścia i wyjścia z wody.

Wymagania wstępne

Koszt kursu

Już od 600 zł

Doskonała pływalność (Peak Performance Buoyancy)

Kurs PADI Peak Performance Buoyancy zawiera najważniejsze elementy związane z pływalnością w nurkowaniu w zakresie odpowiedniej ilości balastu, oraz jego rozłożenia.
 
Dodatkową wartością z kursu Doskonała Pływalność jest kontrola oddychania w trakcie nurkowania co pozytywnie wpływa na zmniejszenie zużycia powietrza a tym samym wydłuża czas nurkowania.

Wymagania wstępne

Koszt kursu

Już od 600 zł

Ratownik Tlenowy (Emergency Oxygen Provider)

Szkolenie PADI Emergency Oxygen Provider (Ratownik Tlenowy) to uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpiecznego  podawania tlenu.

Kurs przygotowuje do rozpoznawania i właściwego postępowania w przypadku urazów tlenowych.

Uczymy jak podawać tlen medyczny, współpracować ze służbą medyczną oraz przeprowadzić skuteczną ewakuację.

Wymagania wstępne

Koszt kursu

Już od 400 zł

Poszukiwanie i wydobywanie (Search and Recovery Diver)

Szkolenie PADI Search and Recovery Diver to nurkowanie łączące umiejętności z nurkowania nawigacji podwodnej, nurkowania głębokiego i wrakowego.

Uczymy technik poszukiwania i wydobywania przedmiotów a szczególnie jak korzystać z wzorów poszukiwawczych, worków wypornościowych, lin i innych urządzeń do podnoszenia przedmiotów z dna.

Dodatkowo będziesz potrafił odnaleźć małe przedmioty w ograniczonej widoczności.

Wymagania wstępne

Koszt kursu

Już od 1200 zł